Stabilizator temperatury
ciepłej wody użytkowej SCWA
Zastosowanie:
Stabilizatory temperatury przeznaczone są do stosowania w węzłach cieplnych w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Mogą one pełnić funkcje zarówno zasobników ciepłej wody jak i stabilizatorów temperatury. Stabilizacja temperatury osiągana jest poprzez mieszanie wody o różnych szybko zmieniających się temperaturach. Stabilizator niweluje różnice temperatury wody wynikłe z pracy automatyki.

Dane Techniczne:
Temperatura obliczeniowa: 100°C
Ciśnienie obliczeniowe: 0,6 MPa
 
Wielkość Pojemność Masa H
[dm3] [kg] [mm]
SCWA 200 203 58 1175
SCWA 250 251 70 1405
SCWA 286 286 79 1575
SCWA 350 350 95 1885
SCWA 400 403 105 2075
 
Opis Techniczny:
Stabilizator wykonany jest jako zbiornik pionowy zamknięty dwoma dnami wypukłymi. ¦rednica zewnętrzna zbiornika wynosi 550. W dnie górnym znajdują się dwa króćce DN 80 w wersji:

a) gwintowanej - króćce gwintowane R3”

b) kołnierzowej - zakończone kołnierzem DN80 PN6 wg PN-ISO 7005-1

Stabilizatory mogą być wykonywane również z króćcami kołnierzowymi DN 40-80 PN16

Króćce te pełnią funkcję króćca dopływowego (przedłużony do wewnątrz zbiornika) i odpływowego. W dnie górnym znajduje się króciec odpowietrzający G2" i króciec termometryczny G1". W dnie dolnym centrycznie umieszczony jest króciec spustowy G2". W górnej części płaszcza umieszczona jest para króćców G1" z przeznaczeniem do podłączenia czujki regulatora temperatury lub termometru. W dolnej części umieszczona jest para króćców G5/4" z przeznaczeniem do podłączenia układów cyrkulacji.