Zbiorniki do wody lodowej typu WL
Zastosowanie:
Zasobniki wody mają zastosowanie w układach wody chłodniczej. Służą do akumulacji zimnej wody.

Dane Techniczne:
Temperatura obliczeniowa: 100°C
Ciśnienie obliczeniowe: 0,6 MPaZbiornik Pojemność Masa Wymiary
dm3 Kg D L Lp
WL 24 24 16 254 507 375
WL 30 30 18 632 500
WL 42 42 23 882 750
WL 54 54 28 1132 1000
WL 58 58 26 324 862 600
WL 76 76 36 1262 1000
WL 100 100 38 356 1178 900
WL 125 125 43 457 970 600
WL 149 149 50 1120 750
WL 188 188 60 1370 1000
WL 251 251 67 608 1068 620
WL 301 301 78 1248 800
WL 357 357 90 1448 1000

Opis Techniczny:
Zbiornik posiada króćce spustowy i odpowietrzający umiejscowione w osi zbiornika. Mają one wymiar 1¼". Dodatkowo na płaszczu i dennicy znajdują się dwie pary króćców o rozmiarze 1¼" do podłączenia z obiegami wody. Rozmiar i rozmieszczenie króćców może być dostosowany do potrzeb inwestora. Również wymiary zbiornika mogą być dostosowane do potrzeb. Jeśli wymagane są wyższe nogi, proszę podać to w zamówieniu np. zamiast wymiaru 70 podać 150.