Zbiorniki do czynników
ziębniczych typu ZCH
 
Przeznaczenie:

Zbiorniki typu ZCH stosowane są w instalacjach ziębniczych do przechowywania ciekłego czynnika ziębniczego. Przeznaczone są do czynników chlorowcopochodnych - freonów. Montuje się je za skraplaczem.

Montaż:

Zbiornik montuje się do poziomej podstawy za pomocą śruby M10 umieszczonej w dnie naczynia. W podstawie należy wykonać otwór o śr. 11-12 i po wstawieniu zbiornika przekręcić go od spodu nakrętką M10. Króciec wlotowy zbiornika ZCH łączy się z wylotem skraplacza rurą miedzianą o wymiarze d1. Króciec wylotowy zbiornika przystosowany jest do przykręcenia zaworu odcinającego typu rotalock o wymiarze d2. Montaż całej instalacji powinien być wykonany zgodnie z PN-ISO 5149:1997. Szczególna uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie instalacji i samego zbiornika przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Instalacje freonowe (z grupy 1 czynników ziębniczych) o napełnieniu do 10 kg czynnika, które są "samoistnie zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia" i gdzie zbiornik ZCH nie może być obustronnie odcięty od instalacji nie muszą mieć instalowanych dodatkowych urządzeń zabezpieczających. W innym przypadku instalacja musi być zabezpieczona co najmniej jednym upustowym przyrządem bezpieczeństwa, korkiem topliwym lub innym przyrządem do rozładowania ciśnienia przekraczającego bezpieczną wartość. Zasady i sposoby zabezpieczania podaje norma PN-ISO 5149:1997.

Charakterystyka techniczna

Typ

Pojemn.m3

Masakg

Ciśn. max

bar

Temp max/min

°C

Wymiary gabarytowe

D

mm

A

mm

H

mm

d1

mm

d2

RTLK

ZCH-5

5,0

2,8

25

90/-10

159

220

290

12

1”-14UNF

ZCH-7

6,8

4,0

320

390

15

ZCH-8

7,8

4,6

370

440

15

ZCH-17

17,0

12,0

254

290

385

15

1 ¼”-14UNF

445

540

15

ZCH-25

24,5

14,5
Obsługa:

Zbiornik nie wymaga stałej obsługi. Należy okresowo (co 3 miesiące) kontrolować stan powierzchni zewnętrznej zbiornika. W razie potrzeby należy uzupełnić powłokę malarską. W przypadku stwierdzenia awarii zbiornika należy zgłosić to uprawnionej firmie instalatorskiej lub producentowi urządzenia.

Pakowanie, przechowywanie
i transport:

Zbiorniki ZCH nie wymagają specjalnego pakowania. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć je przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Korki zaślepiające usuwa się bezpośrednio przed montażem zbiornika w instalacji.