Instrukcja eksploatacyjna sprzęgła hydraulicznego ASHK


Zastosowanie:
Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz.
Sprzęgła ASH znajdują też zastosowanie w układach chłodniczych. Zmieniają się wtedy kierunki przepływu przez sprzęgło.


Dane Techniczne:
Przedstawione sprzęgła przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w zakresie 1-100°C. Czynnikiem roboczym zasadniczo jest woda jednak mogą być stosowane w układach z wodnymi roztworami glikoli etylenowych i propylenowych.

 

Wielkość

Przepływ

znam.

Moc znam.

Dt=15ºC

Masa

Pojem.

Wymiary

mm

m3/h

kW

kg

dm3

DN

A

B

K

ASHK 25/60

1,5-2

25-35

3

1,2

25

50

300

60x60

ASHK 32/60

2,4-3,5

40-60

3

1,2

32

50

300

60x60

ASHK 40/80

3-5

55-85

5

2,7

40

60

380

80x80


Opis Techniczny:
Konstrukcję sprzęgła stanowi profil o przekroju kwadratowym zakończony dwoma dnami płaskimi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy G1/2", natomiast w górnym króciec odpowietrzający G1/2". Na płaszczu znajduje się króciec termometryczny G1/2". Służy do wkręcenia czujki pomiarowej mierzącej temperaturę wlotową wody na instalację grzewczą. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. W górnej części zbiornika wmontowana jest pionowa perforowana przegroda wywołująca efekt odgazowania.
W dolnej części zamontowane są pionowe przegrody wspomagające odmulanie.
Sprzęgło wykonane jest ze stali niskowęglowej i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zewnętrznie.Dobór sprzęgła
Projektant dokonuje doboru sprzęgła wg potrzeb danej instalacji. Zaleca się aby prędkości wody w sprzęgle wynosiła od 0,1-0,2 m/s. Im niższa prędkość przepływu tym skuteczniejsze jest odmulanie i odpowietrzanie instalacji. Przy projektowaniu można oprzeć się na danych z zamieszczonej tabeli.


Montaż
Sprzęgło montuje się w pozycji pionowej. Jest to niezbędne dla uzyskania uwarstwienia temperaturowego będącego podstawą jego poprawnego działania. Dla ułatwienia rozpoznania króćców, króćce K zostały oznaczone opisem "KOCIOŁ" i strzałką wskazującą kierunek przepływu w danym króćcu. Króćce K służą do połączenia z instalacją kotła natomiast króćce G z instalacją grzewczą. W króciec służący do spustu zanieczyszczeń należy wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. W króciec służący do odpowietrzenia można wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą zgodnie z zasadami podanymi dla króćca spustowego. W króciec termometryczny wkręca się czujnik temperatury lub jeśli nie przewiduje tego projekt instalacji zaślepia się korkiem.


Obsługa:
Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać sprzęgło wykorzystując króciec odpowietrzający. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.