Instrukcja eksploatacyjna sprzęgła hydraulicznego ASH
Zastosowanie:
Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz. Sprzęgła ASH znajdują też zastosowanie w układach chłodniczych. Zmieniają się wtedy kierunki przepływu przez sprzęgło.

Dane Techniczne:
Przedstawione sprzęgła przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w zakresie 1-100°C. Czynnikiem roboczym zasadniczo jest woda jednak mogą być stosowane w układach z wodnymi roztworami glikoli etylenowych i propylenowych.


Wielkość Przepływ Moc znam. Masa Pojem. Wymiary
znam. Dt=15ºC mm
m3/h kW kg dm3 DN D L H1 H2 H C
ASH 40/100 3 50 11 5,1 40 108 240 120 430 670 0
ASH 50/150 5 90 21 15,7 50 159 295 180 550 910
ASH 65/150 9 155 24 16 65 159 295 180 550 910
ASH 80/250 12 210 40 55 80 254 400 250 700 1205 70
ASH 100/250 20 350 44 56 100
ASH 125/250 30 520 50 57 125
ASH 150/300 45 780 92 134 150 324 464 340 1080 1765 110
ASH 200/450 85 1470 150 356 200 457 630 440 1450 2330 155
ASH 250/600 140 2420 220 650 250 608 800 500 1450 2450 210
ASH 300/700 200 3470 310 1066 300 708 900 570 1760 2900Opis Techniczny:
Konstrukcję sprzęgła stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający O i króciec termometryczny T. Króciec termometryczny nie jest montowany w wielkościach ASH 40/100, ASH 50/150 i ASH65/150. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. W górnej części zbiornika wmontowana jest pionowa perforowana przegroda wywołująca efekt odgazowania. W dolnej części zamontowane są pionowe przegrody wspomagające odmulanie. Wielkości o średnicy płaszcza od 457 standardowo wyposażone są w nogi. Mniejsze wykonywane są z nogami na indywidualne zamówienie. Sprzęgło wykonane jest ze stali niskowęglowej i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zewnętrznie.

Dobór sprzęgła:
Projektant dokonuje doboru sprzęgła wg potrzeb danej instalacji. Zaleca się aby prędkości wody w sprzęgle wynosiła od 0,1-0,2 m/s. Im niższa prędkość przepływu tym skuteczniejsze jest odmulanie i odpowietrzanie instalacji. Przy projektowaniu można oprzeć się na danych z zamieszczonej tabeli.

Montaż:
Sprzęgło montuje się w pozycji pionowej. Jest to niezbędne dla uzyskania uwarstwienia temperaturowego będącego podstawą jego poprawnego działania. Sprzęgło montuje się w pozycji pionowej. Jest to niezbędne dla uzyskania uwarstwienia temperaturowego będącego podstawą jego poprawnego działania. Dla ułatwienia rozpoznania króćców, króćce K zostały oznaczone opisem "KOCIOŁ" i strzałką wskazującą kierunek przepływu w danym króćcu.Króćce K służą do połączenia z instalacją kotła natomiast króćce G z instalacją grzewczą. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych użyć uszczelek płaskich o grubości 3 mm z materiału AF200 lub AF300. ¦ruby do skręcenia winny być w klasie 5,6 i klasie dokładności wykonania B. Nakrętki w klasie 5 i klasie dokładności wykonania B. W króciec S służący do spustu zanieczyszczeń należy wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. W króciec O służący do odpowietrzenia można wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą zgodnie z zasadami podanymi dla króćca S. W króciec T wkręca się czujnik temperatury lub jeśli nie przewiduje tego projekt instalacji zaślepia się korkiem. Sprzęgła wykonane z nogami powinny mieć jedną nogę przytwierdzoną do podłoża. Nogi w podstawie mają otwór o średnicy 12 mm.

Obsługa:
Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym S bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać sprzęgło wykorzystując króciec O. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania. Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym S bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać sprzęgło wykorzystując króciec O. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.