Instrukcja eksploatacyjna filtroodmulników


FOM-Aulin - wersja magnetyczna ze stali kwasoodpornej;
FM - Aulin - wersja magnetyczna ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo;
FO - Aulin - wersja ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo.
Przeznaczenie:
Filtroodmulniki typu FOM-Aulin są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody zanieczyszczeń (w postaci stałej). Stanowią one niezbędne wyposażenie węzłów cieplnych, kotłowni i układów wodociągowych. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin to najskuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń systemów ciepłowniczych i wodnych. W szczególności zapewniają skuteczną i bezawaryjną pracę automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji. Koszt filtroodmulnika (typu FOM-Aulin) jest znikomy w porównaniu z ewentualnymi stratami spowodowanymi przerwą w dostawie mediów, wymianą uszkodzonych elementów systemu, bądź ich wadliwym funkcjonowaniem.

Charakterystyka techniczna:
Filtroodmulniki typu FOM-Aulin przeznaczone są do pracy w temperaturze maksymalnej 150°C i ciśnieniu 1,6 MPa. Standardowo montuje się filtr siatkowy o wielkości oczek 0,4 x 0.4 mm. Dodatkowo, w wersji specjalnej, można zamówić filtr, o oczkach od 50 mikrometrów. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin przeznaczone są do pracy w temperaturze maksymalnej 150°C i ciśnieniu 1,6 MPa. Standardowo montuje się filtr siatkowy o wielkości oczek 0,4 x 0.4 mm. Dodatkowo, w wersji specjalnej, można zamówić filtr, o oczkach od 50 mikrometrów.

Budowa i zasada działania:
Filtroodmulnik FOM-Aulin jest zbiornikiem cylindrycznym zakończonym u dołu dnem elipsoidalnym z króćcem spustowym 1" (dla wersji DN 25-65) lub 1 1/4" (dla wersji DN 80-150). Należy wkręcić w niego zawór spustowy o odpowiedniej średnicy w celu okresowego spuszczania zanieczyszczeń ze zbiornika. Górną część urządzenia stanowi rozkręcane połączenie kołnierzowe, mocowane do zbiornika za pomocą śrub klasy 5,6 - M16 (ew. M20). Szczelność konstrukcji kołnierza zapewnia uszczelka o grubości 3mm AF200 (AF 300). Po zdjęciu kołnierza górnego z łatwością można wyciągnąć (ew. założyć) filtr siatkowy. Dla wersji magnetycznej filtr jest zespolony ze stosem magnetycznym. Łatwe umieszczenie filtra siatkowego ze stosem umożliwia odpowiednio wyprofilowane gniazdo wewnątrz filtroodmulnika. W płaszczu zbiornika znajdują się, umieszczone współosiowo, króćce wlotowy i wylotowy, zakończone kołnierzami DN wykonanymi wg PN. W kołnierzu górnym znajduje się ponadto otwór 1/2" służący do odpowietrzania zbiornika. W procesie filtracji FOM-Aulin wykorzystuje następujące procesy: odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtrację magnetyczną, filtrację mechaniczną. Wpływająca przez króciec wlotowy woda nakierowana zostaje na przegrodę pionową. Następuje gwałtowna zmiana kierunku przepływu, zmniejszenie prędkości - dochodzi do wytrącenia zanieczyszczeń pod wpływem siły bezwładności i grawitacji. Zanieczyszczona woda jest tak ukierunkowana, aby przepływając- opłukiwać stos magnetyczny (dla wersji magnetycznych). Ten właśnie kierunek przepływu wymuszony został poprzez zainstalowanie odpowiedniego systemu przesłon: poziomej i pionowej. Wypływająca woda poddawana jest filtracji mechanicznej poprzez filtr siatkowy. Konstrukcja filtroodmulnika umożliwia zbieranie zanieczyszczeń na wewnętrznej stronie filtra siatkowego. Ułatwia to jego czyszczenie, a także zmniejsza ryzyko uszkodzenia filtra wewnątrz urządzenia.Wielkość DN Wymary gabarytowe [mm] Uszcz. górna #3 Pojemn. dm3 Masa
G D L H1 H M kg
25 1” 159 295 220 308 160 96/61 4,5 8,2
32 4,6 9,2
40 4,6 9,5
50 4,7 10,5
65 232 358 210 5,9 12
80 1 1/4” 254 405 295 485 260 162x115 21,7 32
100 324 464 346 516 192/141 36,2 46
125 36,8 50
150 356 500 395 725 450 53,2 68


Montaż i obsługa filtroodmulnika:
Filtroodmulniki połączone są z instalacją króćcami przyłączeniowymi zakończonymi kołnierzami. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych użyć uszczelek płaskich z materiału AF 200 lub AF 300 o grubości 3 mm. Należy zwrócić uwagę, aby kierunek przepływu wody przez filtroodmulnik zgodny był z naklejonymi strzałkami na jego korpusie. W dolnej części filtroodmulnika znajduje się nagwintowana mufa spustowa o średnicy 1" (dla DN 25-65) lub 1 1/4" (dla DN 80-150) służąca do spustu zanieczyszczeń. Należy w nią wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. Przy montażu należy przewidzieć przestrzeń M nad filtroodmulnikiem w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego. W górnej części filtroodmulnika należy zamontować zawór odcinający 1/2" i instalację zgodnie z zasadami jak dla króćca spustowego lub odpowietrznik automatyczny. Należy sprawdzić równomierność i siłę dokręcenia uszczelek płaskich. Niewłaściwe dokręcenie może spowodować pęknięcie uszczelki. Po każdorazowym rozkręceniu połączenia kołnierzowego uszczelkę należy wymienić na nową. Ważne jest także, aby urządzenie pracowało w odpowiedniej pozycji. Prawidłowe określenie położenia filtroodmulnika w instalacji umożliwia tabliczka znamionowa umiejscowiona pod króćcem wlotowym filtroodmulnika. Obsługa filtroodmulnika polega na okresowym spuszczaniu osadu z dolnej części zbiornika, czyszczeniu filtra siatkowego, wkładu magnetycznego. Przy stwierdzeniu perforacji ścianki zbiornika należy go zastąpić nowym. Częstotliwość obsługi filtroodmulnika zależy od stopnia zabrudzenia wody, rodzaju zanieczyszczeń itp. Konstrukcja filtroodmulnika FOM-Aulin minimalizuje i upraszcza czynności obsługowe. W celu usunięcia zanieczyszczeń z filtroodmulnika (czyt. z instalacji) należy:
a)zamknąć zawory odcinające po obu stronach filtroodmulnika;
b)obniżyć ciśnienie poprzez stopniowe otwarcie zaworu odpowietrzającego i spustowego;
c)rozkręcić górne połączenie kołnierzowe, wyciągnąć i oczyścić filtr siatkowy ze stosem magnetycznym;
d)zamontować filtr siatkowy ze stosem magnetycznym, odpowiednio skręcić górne połączenie kołnierzowe;
e)otworzyć zawór po stronie wlotowej, odpowietrzyć filtroodmulnik zaworem odpowietrzającym, a następnie otworzyć zawór odcinający po stronie wylotowej.
Można też dokonywać czyszczenia filtroodmulnika w tak zwanym przeciwprądzie tj. poprzez:
a)zamknięcie zaworu na zasilaniu filtroodmulnika;
b)krótkotrwałe (do czasu kiedy usuniemy zgromadzone zanieczyszczenia) otwarcie zaworu spustowego;
c)otwarcie zaworu na zasilaniu;


Dobór filtroodmulnika:
Jeżeli prędkość przepływu wody w rurociągu nie przekracza 1,1 m/s - filtroodmulnik należy dobrać według średnicy króćca przyłączeniowego.


Pakowanie, przechowywanie i transport:
Filtroodmulniki nie wymagają specjalnego pakowania. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć je przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.